➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔰 Thông Tin Đua TOP Open Beta :

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐⭐️ Đua Top RESET Ngày Đầu:

• Thời Gian : 13:00 Ngày 25/06/2022 -> 24:00 Ngày 25/06/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện. Chỉ cần ai Max mốc rs đầu tiên vào ngày hôm đó sẽ đc tính vào Top

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 300.000 Wcoin + 10 Box Kundun+5

+ TOP 2 : 200.000 Wcoin + 7 Box Kundun+5

+ TOP 3 : 100.000 Wcoin + 5 Box Kundun+5

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top RESET 3 Ngày :

• Thời Gian : 13:00 Ngày 25/06/2022 -> 24:00 Ngày 2706/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện. Chỉ cần ai Max mốc rs đầu tiên vào ngày hôm đó sẽ đc tính vào Top

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 500.000 Wcoin + 3 Hộp Socola Trái Tim Đỏ

+ TOP 2 : 300.000 Wcoin + 2 Hộp Socola Trái Tim Đỏ

+ TOP 3 : 200.000 Wcoin + 1 Hộp Socola Trái Tim Đỏ

Hộp Socola Trái Tim Đỏ : Vũ Khí Rồng Bậc 1 - Random 1-2 Option [ 60% Đồ - 40% Zen ]

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top RESET 5 Ngày :

• Thời Gian : 13:00 Ngày 25/06/2022 -> 24:00 Ngày 29/06/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện . Chỉ cần ai Max mốc rs đầu tiên vào ngày hôm đó sẽ đc tính vào Top

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 500.000 Wcoin + 5 Hộp Socola Trái Tim Hồng

+ TOP 2 : 300.000 Wcoin + 3 Hộp Socola Trái Tim Hồng

+ TOP 3 : 200.000 Wcoin + 1 Hộp Socola Trái Tim Hồng

**Hộp Socola Trái Tim Hồng : Pen + Ring - Random 1-2 Option [ 60% Đồ - 40% Zen ]

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top Level MASTER :

• Thời Gian : 13:00 Ngày 25/06/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện 00:01 25/06/2022 . Chỉ cần ai đat 400 Lv Master đầu tiên sẽ đc nhận thưởng

• Chú Ý : Mỗi IP chỉ nhận duy nhất 1 giải loại này

• XẾP HẠNG + PHẦN THƯỞNG :

+ TOP 1 : 2.000.000 Wcoin + Wing 2+Luck+MNL

+ TOP 2 : 1.500.000 Wcoin + Wing 2+Luck

+ TOP 3 : 1.000.000 Wcoin + Wing 2+0

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⭐️ Đua Top Trang Bị + 15 :

• Thời Gian : 13:00 Ngày 25/06/2022

• Nội dung : Khi bắt đầu time sự kiện . Người đầu tiên sỡ hữu được set +15 sẽ đc nhận thưởng

• Điều kiện bao gồm : Vũ Khí + Set Đồ 5 Món ( Riêng MG + RF thì 2 Vũ Khí + Set Đồ 4 Món )

• Phần Thưởng : 1 Bộ Pen Ring + 15 Full Exl + 1 Soket 5 HP

• Lưu Ý : Phần thưởng này chỉ có 1 giải duy nhất

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Máy chủ : Hà Nội

Trang chủ : 【https://muhanoi24h.vn/】

Alphatest : 13h 24/06/2022

Openbeta : 13h 25/06/2022

BQT TB.