STT PHẦN THƯỞNG GHI CHÚ
100K 1 Ring 3 OP +11  
300K 1 Pên 3OP +11 + 1 Vũ Khí Cấp 7 2OP +9 ++1 Sét Cấp 5 2OP +9( Tặng Kèm 10 CRE +10 Bless+10 Soul )  
500K 1 Vũ Khí Rồng cấp 12OP +11+ 1 MUUN PÉT Cấp 1 +1 Wing 2 Full +11 +( Tặng Kèm 20 CRE +20 Bless+20 Soul)  
1000K 1 Vũ Khí 380 2OP +11 +11 3OP Exl +1 Sói Tấn Công( Tặng Kèm 30 CRE+40 Bless+40 Soul ) , Wing 2.5Full + 11  
2000k 1 Wing 3 Full + 11 + 1 Pét Cấp 2 ( Tặng Kèm 50 CRE +80 Bless+80 Soul) + 1 set 380 2op + 11  
3000K 1 VŨ KHÍ Rồng 2+3OP +15 +1 Pét Munn Cấp 2 ( Tặng Kèm 60 CRE +100Bless+100Soul)  
4000K Nâng Sét 380 Lên Set 400 (socket khuôn 3)Giu Nguyên Tính Năng +15( Tặng Kèm 70 CRE+150 Bless+150 Soul )  
5000K Nâng set 400 lên socket khuôn 5  
     
     

NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ANH EM THAY ĐỔI CLASS KHÔNG PHẢI MẤT CÔNG KIẾM LẠI ĐỒ TỪ ĐẦU, BQT HỖ TRỢ ĐỔI ĐỒ QUA CÁC CLASS. MỨC PHÍ NHƯ SAU:

50K ATM /1SET ĐỒ EXL

50K ATM /1 VŨ KHÍ EXL

50K ATM /1 WING 2. W2.5 .W3 +W3.5 +W4

100K ATM /1SET SOCKET

100K ATM /1 VŨ KHÍ SOCKET

+ ĐỒ, CÁNH, VŨ KHÍ ĐỔI ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN CẤP + VÀ OP

+ HÌNH THỨC CHUYỂN PHÍ: QUA BANK, MOMO, ZALOPAY

+ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH + TOP NẠP VÀ TÍCH LŨY

Lưu ý : bạn nào đổi đồ thì dọn sạch kho đồ và chỉ để đồ cần đổi vào hòm ko để chung với các đồ khác và trong thời gian đổi đồ tuyệt đối ko mở hòm đồ chỉ khi admin bảo mở thì mới mở tránh mất thời gian đôi bên

Các thắc mắc xin lên hệ adm

BQT TB.